سامانه مشاهده نمرات دانشجویان

این سامانه یک بخش مجزا نسبت به سامانه تمامی دانشگاه ها میباشد و هیچ ارتباط مستقیمی با سامانه های دانشجویی دانشگاه ها ندارد و تنها جهت مشاهده نمرات دانشجویانی که اساتید آنها در موسسه آموزشی زیست فناوری نوین تدریس میکنند میباشد .

دانشجویان رشته های زیست فناوری ذیل امکان مشاهده نمرات خود را در این سامانه دارند :
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - استاد منصوره آزاده
  • -
  • -
  • -
توجه ! زمان مشاهده نمرات توسط اساتید به دانشجویان اطلاع رسانی میشود .
جستجو در سامانه نمرات

دوره های آموزشی

Login