بازدید : 1308

منصوره آزاده( رشته تخصصی: میکروبیولوژی)

-----------------------.JPG
مشاهده رزومه
بازدید : 1290

شهرام صدری( رشته تخصصی: علوم آزمایشگاهی)

-------------------.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 1225

کامران قائدی( رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی)

126-420x354.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 1175

محمد تقی کاردی( رشته تخصصی: میکروبیولوژی -بیوتکنولوژی)

-------------------------.JPG
  • www.bionovin.com
  • میکروبیولوژی -بیوتکنولوژی
  • 03136698101
  • [email protected]
مشاهده رزومه
بازدید : 1086

علی ضرابی( رشته تخصصی: نانوتکنولوژی)

zarrabi.gif
مشاهده رزومه
بازدید : 1056

فاطمه سلامت( رشته تخصصی: سلولی مولکولی)

---------------------.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 458

زهرا شیردلی( رشته تخصصی: بیوتکنولوژی)

---------------------0.jpg
مشاهده رزومه

Login