بازدید : 1237

منصوره آزاده( رشته تخصصی: میکروبیولوژی)

-----------------------.JPG
مشاهده رزومه
بازدید : 1208

شهرام صدری( رشته تخصصی: علوم آزمایشگاهی)

-------------------.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 1150

کامران قائدی( رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی)

126-420x354.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 1090

محمد تقی کاردی( رشته تخصصی: میکروبیولوژی -بیوتکنولوژی)

-------------------------.JPG
  • www.bionovin.com
  • میکروبیولوژی -بیوتکنولوژی
  • 03136698101
  • [email protected]
مشاهده رزومه
بازدید : 1012

علی ضرابی( رشته تخصصی: نانوتکنولوژی)

zarrabi.gif
مشاهده رزومه
بازدید : 984

فاطمه سلامت( رشته تخصصی: سلولی مولکولی)

---------------------.jpg
مشاهده رزومه
بازدید : 389

زهرا شیردلی( رشته تخصصی: بیوتکنولوژی)

---------------------0.jpg
مشاهده رزومه

Login